Biznes od podstaw na Ukrainie: fachowa pomoc przy tworzeniu firmy

Ukraina coraz bardziej przyciąga zagranicznych inwestorów. Po rewolucyjnych wydarzeniach w ostatnich latach znacznie zmniejszył się poziom korupcji. To otwiera nowe możliwości biznesowe. Jednak utworzenie przedsiębiorstwa w państwie nie może obejść się bez obsługi prawnej i księgowej. Tylko ukraińscy eksperci znają specyficzność legislacji, funkcjonowania systemu biurokratycznego kraju, języka i mentalności ludności.

Przetargi ukraińskie

Nasza firma posiada duże doświadczenie w zakresie zamówień publicznych. Będzie nam niezmiernie miło stać się Państwa partnerem. Nasi klienci też będą chętnie uczestniczyć w zamówieniach publicznych w Polsce. Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis naszych usług.

Przewagi odkrycia biznesu w Ukraine

Niskie koszty na założenie i prowadzenie biznesu. Przewaga Ukrainy - korzystny geograficzny rozkład między Europą, Azją i WNP. Ukraińskie firmy, dzięki rozkładowi terytorialnemu, znajdują się blisko trzech rynków. Współpraca z Ukraińcami jest korzystna dla klientów, którzy nie lubią "daleko chodzić" za wykonawcami.

Création d'entreprises ex nihil en Ukraine

Création d'entreprises ex nihil en Ukraine

Business da zero in Ucraina

Business da zero in Ucraina

Der Business in der Ukraine von Anfang an: professionelle Hilfe auf der Etappe der Gründung des Unternehmens

Der Business in der Ukraine von Anfang an: professionelle Hilfe auf der Etappe der Gründung des Unternehmens

Business from scratch in Ukraine

What you should do to open your business in Ukraine

The protection of intellectual property in Ukraine

The protection of intellectual property is an essential condition for successful business development, in particular, the registration of trade marks, inventions (utility models), industrial samples and copyright.

Liquidation and bankruptcy of enterprises in Ukraine

Liquidation of an enterpriseis the termination of its activities, which is accompanied by the removal of the tax registration and by the exclusion of the correspondent information from the Unified State Register of Legal Entities.

The taxation system in ukraine

The taxation system of Ukraine is a collection of general state and local taxes and fees that are charged according to the procedure established by the Tax Code of Ukraine. To date, it is imperfect and contradictory, which is why even experts with vast experience and tax consultants find it difficult to immediately respond to questions without a detailed study of legislation and clarification of some issues by the authorities. The adoption of the Tax Code did not eliminate but rather exacerbated them.

With whom to work: an attorney or a law firm? Legal advice in Ukraine: Dnepropetrovsk, Zaporozhye, Odessa, Kharkiv

In earlier times, many newspapers carried vacancy listings for in-house attorneys. Today, such ads can be found on the Internet as well. A professional lawyer with experience can solve a large number of problems that often arise in the course of implementation of business activities. It should be noted that good professionals cost large amounts of money because their number is very small. On the other hand, in order for the enterprise to raise an experienced in-house attorney from a novice one, a very long period of time must pass, and the costs of such education will not be cheap. Such cases when it was necessary to urgently seek a way out of a difficult situation are well known to us. The losses that followed led to significant damage to the enterprise; their amount was much greater than the amount that needed to be spent to obtain expert legal support of the business.

Registration of an enterprise in Ukraine

To date, businesses can be registered using one of the following legal statuses: PE (private enterprise), LLC (Limited Liability Company), as well as open and closed joint-stock companies (OJSC and CJSC). Registration of an enterprise in Ukraineis quite a complicated procedure and occupies a long period of time.

Everything about the charter capital of a company (Ukraine, 2013)

Both legal entities and individuals, residents and non-residents, international organizations and persons without citizenship can become founders of an enterprise.